aspidistra
Logo zespołu przedstawia soczewkę z rubinową obwódką, która pokazuje zbliżenie na liść aspidistry w miejscu gdzie blaszka liścia ma przecięcie – symboliczną ‘ranę’. Po wewnętrznej stronie obwódki spływa ciecz, która się z tej ‘rany’ wydostała i przybrała kształt łzy.

Logo jest symbolicznym przedstawieniem koncepcji, która opiera się na przesłance, że świat otaczający człowieka jest bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Przyglądając się dokładnie określonym wydarzeniom i wszelkiego rodzaju relacjom dostrzegamy w nich rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać. Zauważyć je można jedynie wtedy, gdy spojrzymy na nie wieloaspektowo i skupimy swą uwagę na poszczególnych elementach danego zjawiska - tak jakbyśmy patrzyli na nie przez soczewkę. Wtedy uważny obserwator zobaczy znacznie więcej niż jest dostępne tym, którzy obserwują świat tylko powierzchownie. Uważny obserwator w ten sposób przyzbliża się do odgadnięcia prawdziwej miary obserwowanych rzeczy. Ta konstatacja podpowiada, gdzie można odnaleźć klucz do zrozumienia twórczości Aspidistry.

JM
foot3a