aspidistra

Adrian Adamski
- absolwent Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku edukacja artystyczna. Wcześniej absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie fortepianu i organów. Adrian, jest współtwórcą i muzykiem zespołów MY BIKE i PECTUS. W przeszłości współpracował również z zespołami VIR, Monstrum, Sling i Awaken. Na co dzień współpracuje też z Chórem Politechniki Rzeszowskiej. Gra na instrumentach firm: Roland, Kurzweil, Access Virus.foot3a